คณะผู้แทนและสมาคมต่างๆของชาวเวียดนามในยุโรปส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสภายุโรป

(VOVworld) – ผ่านจดหมายฉบับนี้ ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีความประสงค์ว่า บรรดาส.ส ยุโรป จะมีเสียงพูดสนับสนุนความปรารถนาที่ชอบธรรมของชาวเวียดนามและเรียกร้องให้จีนต้องให้ความเคารพอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

คณะผู้แทนและสมาคมต่างๆของชาวเวียดนามในยุโรปส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสภายุโรป - ảnh 1
ศาสตราจารย์ ดร. เหงียนวันถ่วาย ส่งจดหมายเปิดผนึกให้แก่นาง Barbara Lochbihler 

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ศาสตราจารย์ ดร. เหงียนวันถ่วาย ประธานสมาพันธ์ชาวเวียดนามในสหพันธรัฐเยอรมนีพร้อมตัวแทนขององค์การอื่นๆของชาวเวียดนามในเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยี่ยมและอังกฤษได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนาง Barbara Lochbihler ส.ส ที่ดูแลด้านการต่างประเทศย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สังกัดสภายุโรปหรืออีพีเกี่ยวกับปฏิบัติการแต่เพียงฝ่ายเดียวของจีนซึ่งทำให้สถานการณ์ในทะเลตะวันออกตึงเครียดในเวลาที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. เหงียนวันถ่วาย ได้ย้ำว่า ถึงแม้เวียดนามเป็นประเทศเล็ก แต่ประชาชาติเวียดนามมีความใฝ่สันติภาพ พร้อมกับประชาชนภายในประเทศ ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะสร้างพลังที่เข้มแข็งของความสามัคคีระหว่างประเทศเพื่อขัดขวางปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมายสากลของจีนในทะเลตะวันออก ตัวแทนของสมาคมชาวเวียดนาม สมาคมนักศึกษาเวียดนามในเบลเยี่ยมและสมาคมนักศึกษาเวียดนามในฝรั่งเศสก็แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการแต่เพียงฝ่ายเดียวของจีนในทะเลตะวันออก ผ่านจดหมายฉบับนี้ ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีความประสงค์ว่า บรรดาส.ส ยุโรป จะมีเสียงพูดสนับสนุนความปรารถนาที่ชอบธรรมของชาวเวียดนามและเรียกร้องให้จีนต้องให้ความเคารพอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

ส่วน ส.ส Barbara Lochbihler ได้เผยว่า ปัญหาทะเลตะวันออกมักจะถูกกล่าวถึงในการประชุมและการพบปะของคณะกรรมการยุโรปหรืออีซีกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ทุกการพิพาทในทะเลตะวันออกจะได้รับการแก้ไขผ่านมาตรการที่สันติ
ก่อนหน้านั้น ในคำประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม นาง เฟดเดอรีกา โมกรีนี ตัวแทนระดับสูงเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ย้ำว่า อียูให้คำมั่นที่จะธำรงระเบียบด้านนิตินัยให้แก่เขตทะเลและมหาสมุทรบนพื้นฐานของกฎหมายสากล.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด