คณะรัฐบาลประชุมเกี่ยวกับร่างกฎหมายหน่วยงานราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 2 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมคณะรัฐบาลภายใต้อำนวยการของนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายหน่วยงานราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานและจังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ กว๋างนิง แค้งหว่าและเกียนยาง ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่กำลังจัดทำโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น  บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก
 คณะรัฐบาลประชุมเกี่ยวกับร่างกฎหมายหน่วยงานราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ - ảnh 1ภาพนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีในการประชุม (Photo: VGP) 

บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายหน่วยงานราชการ-เศรษฐกิจพิเศษ เช่น นโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุน นโยบายที่ดิน กิจกรรมต่างๆของทางการท้องถิ่น ตลอดจนเป้าหมายและแนวทางพัฒนาหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายว่า จะต้องยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันให้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว ต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อคํ้าประกันการลงทุนประกอบธุรกิจอย่างเสมอภาค สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติสากล รวมทั้งปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างและยกเลิกกำแพงกีดกันในการลงทุนและประกอบธุรกิจ ส่วนในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนต้องรวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายหน่วยงานราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเพื่อยื่นต่อที่ประชุมรัฐสภาในเดือนตุลาคมพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งต้องคํ้าประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและใช้ประโยชนจากจุดแข็งต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด