คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  ที่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นาย รังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ไทย - ลาว – เวียดนาม ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 22 ที่กำหนดจัดขึ้น ที่จังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม 
คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่  - ảnh 1ภาพการประชุม (http://thainews.prd.go.th

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมหารือ เพื่อจัดทำร่างบันทึกการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนมและจังหวัดสกลนครของไทย แขวงบอลิคำไซ แขวงคำม่วน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดเหงะอานห์ จังหวัดฮาติงห์และจังหวัดกวางบิ่งห์ของประเทศเวียดนาม ที่จะร่วมมือกันในอนาคต ประกอบด้วย การศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการค้าบริเวณด่านชายแดน การคมนาคมขนส่ง โดยจะมีการร่วมกันเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของทั้ง 3 ประเทศ เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง การนำเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ที่เชื่อมระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศลาว บรรจุไว้ในพิธีสารฉบับที่ 1 ของความตกลงระหว่าง 3 ประเทศ ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งคนและสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ( GMS-CBTA ) และสุดท้ายคือด้านการเกษตร ที่จะมีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในภาคการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน. 

คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่  - ảnh 2คณะผู้แทนจากจังหวัดหนองคาย (http://thainews.prd.go.th)

คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่  - ảnh 3คณะผู้แทนจากจังหวัดกว๋างบิ่งห์ ประเทศเวียดนาม (http://thainews.prd.go.th

คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่  - ảnh 4คณะผู้แทนจากแขวงบอลีคำไซ ประเทศลาว (http://thainews.prd.go.th

คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ร่วมหารือเตรียมการประชุมใหญ่  - ảnh 5คณะผู้แทนจากจังหวัดนครพนม ประเทศไทย (http://thainews.prd.go.th)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด