คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมประชุมกับผู้บริหารจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 23 เมษายน ณ กรุงฮานอย ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 กับทางการกรุงฮานอยและท้องถิ่นต่างๆในภาคเหนือ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก หัวหน้าคณะอนุกรรมการได้ย้ำว่า ยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม 10 ปีและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระยะ5 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2025 คือเอกสารสำคัญ 2 ฉบับที่สนับสนุนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 

จนถึงขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯได้เตรียมเอกสาร ทำการวิจัยเพื่อเตรียมเอกสาร อีกทั้งเสนอให้ผู้บริหารของท้องถิ่นประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติยุทธศาสตร์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ใน 10 ปีต่อจากนี้ ประเมินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในอีก 5 ปีข้างหน้า เสนอมาตรการแก้ไขอุปสรรคและบทเรียนต่างๆ

นายกรัฐมนตรี เสนอให้ท้องถิ่นต่างๆเสนอแนวทาง หน้าที่และมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศจนถึงปี 2025 กำหนดแนวทางจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045  อีกทั้ง เสนอให้ผู้บริหารกรุงฮานอยเสนอมาตรการส่งเสริมบทบาทของเมืองหลวง บนพื้นฐานความคิดของท้องถิ่นต่างๆ นายกรัฐมนตรีเผยว่า คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมจะรวบรวม วิเคราะห์และประเมินความคิดเห็นของท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด