คุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านศาสนาให้แก่ประชาชนทุกคน

17 สิงหาคม 2559 - 17:08:33

คมครองสทธเสรภาพดานศาสนาใหแกประชาชนทกคน hinh 0
ภาพการประชุม

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 17 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมรวบรวมความคิดเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่อร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนา โดยบรรดานักวิชาการได้เผยว่า การรวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรศาสนา องค์กรสังคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ช่วยปรับปรุงร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้วางไว้   พระมหาเถระทิ๊กดึ๊กเถียน เลขาธิการสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามส่วนกลางได้ยืนยันว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ระบุถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านศาสนาให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนและคํ้าประกันการประกอบศาสนกิจ
ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เสนอให้ปรับปรุงร่างกฎหมายความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาให้สอดคล้องกับมติของพรรคและนโยบายเกี่ยวกับความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาของรัฐเพื่อขยายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ส่งเสริมพลังอันเข้มแข็งของประชาชาติและปฏิบัติภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ "ขนมข้าวต้มมัดใหญ่เวียดนาม"

วิธีการทำ “bánh chưng” หรือ

(VOVworld) – ในวันนี้ รายการภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุเวียดนามขอเสนอวิธีการทำ แบ๊งห์จึง เนื่องในโอกาสตรุษเต็ตปีวอก ๒๐๑๖ ที่กำลังจะมาถึงในเวียดนาม.