ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 สมัยที่ 12

(VOVWORLD) - ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 สมัยที่ 12 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม บรรดาผู้แทนได้หารือและอนุมัติปัญหาสำคัญๆ โดยปัญหางานด้านบุคลากร การปฏิรูปเงินเดือนและนโยบายประกันสังคมได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทุกชั้นชน ด้วยความประสงค์ว่า มติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 จะเข้าสู่ชีวิตโดยเร็ว

ประชาชนตั้งความหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในงานด้านบุคคลากรภายหลังการประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการกลางพรรค ในเวลาที่ผ่านมา การลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรอย่างเด็ดขาดได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของพรรค นาย วันดึ๊กลอง เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการในนครดานังได้แสดงความเห็นว่า “ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้ได้วางปัญหาที่ต้องปรับปรุงแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ ผลักดันงานด้านบุคลากร ตรวจสอบแถวขบวนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มีคุณสมบัติและมีทักษะความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่ไม่ได้มาตรฐานต้องออกจากระบบองค์กรพรรคเพื่อทำให้แถวขบวนเจ้าหน้าที่มีความความโปร่งใสและบริสุทธิ์ เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด