ความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภาต่อประธานรัฐสภา

(VOVworld) – สมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเชื่อมั่นอันแน่วแน่และความตั้งใจที่จะร่วมกับประธานรัฐสภาเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติตามคำกล่าวสาบานของประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินในพิธีรับตำแหน่ง

ความคาดหวังของสมาชิกรัฐสภาต่อประธานรัฐสภา - ảnh 1
ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินในพิธีสาบานตนรับตำแหน่ง 

(VOVworld) – นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาสมัยที่ 14 ด้วยเสียงสนับสนุนร้อยละ 97.77  สมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเชื่อมั่นอันแน่วแน่และความตั้งใจที่จะร่วมกับประธานรัฐสภาเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติตามคำกล่าวสาบานของประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินในพิธีรับตำแหน่ง นาย เจืองมิงหว่าง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดก่าเมาได้แสดงความเห็นว่า ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงินได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ด้วยความมุ่งมั่นและสติปัญญา ประธานรัฐสภา เหงียนถิกิมเงิน จะส่งเสริมผลงานของรัฐสภาสมัยที่ผ่านมา ทำให้รัฐสภาซึ่งเป็นสำนักงานที่มีอำนาจสูงสุดของเวียดนามดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังมากขึ้น “ภายหลังการสาบานตนรับตำแหน่งในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 การบริหารได้รับการประเมินผ่านสถานการณ์ที่เป็นจริง บนพื้นฐานไม่เพียงแต่สมาชิกรัฐสภามีความไว้วางใจเท่านั้น หากหลังการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14  สมาชิกรัฐสภาก็ได้ชื่นชมและให้ความสำคัญต่อนาง เหงียนถิกิมเงิน พวกเราเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า ในสมัยนี้ ในฐานะเป็นประธานรัฐสภาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นาง เหงียนถิกิมเงินจะปฏิบัติตามคำสาบานและคำประกาศในพิธีรับตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้”
สมาชิกรัฐสภาหลายคนยังแสดงความเห็นว่า ด้วยประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ที่เป็นจริง ประธานรัฐสภาจะร่วมกับรัฐสภาเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบและตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของประเทศ เพื่อให้รัฐสภาสมัยที่ 14 เป็นรัฐสภาแห่งความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติตามคำกล่าวสาบานของประธานรัฐสภา นาง เหงียนถิเกวียนแทง สมาชิกรัฐสภาจังหวัดหวิงลองได้แสดงความเห็นว่า “ประธานรัฐสภาเป็นตัวแทนจากท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสมัยก่อนๆ ดังนั้น พวกเราเชื่อมั่นว่า ในวาระปี 2016-2021 ประธานรัฐสภา จะปฏิบัติมาตรการที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้นบนพื้นฐานการสานต่อและส่งเสริมผลงานของรัฐสภาสมัยก่อนๆเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของรัฐ รวมทั้งรัฐสภาและสำนักงานต่างๆของรัฐสภาในสมัยใหม่”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด