ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเสาหลักในความสัมพันธ์เวียดนาม-อิสราเอล

20 มีนาคม 2560 - 13:39:52

(VOVWorld)-นาย Reuven Ruvi Rivlin  ประธานาธิบดีอิสราเอลและภริยาได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่๑๙-๒๓มีนาคมตามคำเชิญของประธานประเทศเวียดนาม เจิ่นด่ายกวาง  โดยพิธีต้อนรับนาย Reuven Ruvi Rivlin  ประธานาธิบดีอิสราเอลได้มีขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ทำเนียบประธานประเทศ เมื่อเช้าวันที่๒๐มีนาคม หลังจากนั้นประธานประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวางและประธานาธิบดีอิสราเอล Reuven Ruvi Rivlin  ได้เจรจาทวิภาคีเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน

ความรวมมอดานเศรษฐกจ วทยาศาสตรและเทคโนโลยเปนเสาหลกในความสมพนธเวยดนาม-อสราเอล hinh 0
ประธานาธิบดีอิสราเอล Reuven Ruvi Rivlinและประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวาง

            ในการนี้ ผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันถึงความตั้งใจในการผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีในเวลาที่จะถึง  โดยเห็นพ้องที่จะถือเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเสาหลักของความร่วมมือทวิภาคีและใช้ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่  เพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างสองประเทศขึ้นเป็น๓พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นฐานนี้ ทั้งสองประเทศให้คำมั่นที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อมุ่งสู่การลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสองประเทศโดยเร็ว อำนวยความสะดวกให้แก่ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและท้องถิ่นต่างๆของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนทางการค้าและการประกอบธุรกิจ  การลงทุนในด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การฝึกอบรมแหล่งบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม  ประธานาธิบดีอิสราเอลได้ให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการแก้ไขและชะล้างสารพิษที่ตกค้างในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับด้านการเมือง ทั้งสองประเทศ  ได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการพบปะทุกระดับ  ส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างท้องถิ่น กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกความร่วมมือทวิภาคี เช่น คณะกรรมการร่วมรัฐบาลและการทาบทามทางการเมือง เป็นต้น
ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับปัญหาในทะเลตะวันออกและภูมิภาคตะวันออกกลาง  ปัญหาระหว่างประเทศ  โดยย้ำว่า  ความร่วมมือมีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในโลก  เวียดนามยืนยันอีกครั้งถึงการแก้ไขปัญหาการพิพาท  รวมทั้ง การพิพาทในทะเลตะวันออกอย่างสันติ ให้ความเคารพกระบวนทางนิตินัยและการทูตบนพื้นฐานของกฎหมายสากล  เวียดนามให้การสนับสนุนความพยายามของประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก รวมทั้ง ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสันติภาพกลับสู่ภูมิภาคนี้ บนพื้นฐานของกฎหมายสากลและมติของสหประชาชาติ
ความรวมมอดานเศรษฐกจ วทยาศาสตรและเทคโนโลยเปนเสาหลกในความสมพนธเวยดนาม-อสราเอล hinh 1
ภาพของการเจรจา (Photo: vietnamnet)

ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการเจรจา ประธานประเทศเวียดนามเจิ่นด่ายกวางได้ยืนยันว่า การเจรจาทวิภาคีได้ประสบความสำเร็จ “ ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านต่างๆและบรรลุความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่ส่วนลึก จริงจังและมีประสิทธิภาพ  พวกเรายินดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลและสถานประกอบการกว่า๓๐แห่งที่มาเยือนเวียดนามและเข้าร่วมฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนาม-อิสราเอล ณ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์และหวังว่า ภายหลังการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ
ส่วนประธานาธิบดีอิสราเอล Reuven Ruvi Rivlin  ได้ย้ำว่า  “การเยือนเวียดนามครั้งนี้ก็เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่ความร่วมมือใหม่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ในด้านการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงด้านอินเตอร์เน็ตและกลาโหม  ผมมีความเชื่อมั่นว่า ทั้งสองฝ่ายจะเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีโดยเร็วเพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ อิสราเอลมีความประสงค์ที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าและขยายความสัมพันธ์มิตรภาพกับเวียดนาม”
คาดว่า ในกรอบการเยือน  ประธานาธิบดีอิสราเอล Reuven Ruvi Rivlin  จะมีการพบปะกับเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ๋องและนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม