ค้ำประกันบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและมีความยุติธรรม

(VOVWORLD) -ในกรอบของการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่14  เมื่อวันที่14กันยายน คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข  
ค้ำประกันบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและมีความยุติธรรม - ảnh 1ภาพของการประชุม 

โดยเห็นด้วยกับรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายการแข่งขันเพื่อปรับปรุงกรอบทางนิตินัยให้มีความพร้อมเพรียง  ค้ำประกันการแข่งขันอย่างมีความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ  ส่งเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก  การปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันก็เป็นก้าวเดินที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และมาตรการเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกการแข่งขัน  ส่งเสริมความโปร่งใสของภาครัฐเพื่อปรับปรุงระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม  นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า“ในข้อกำหนดต่างๆของร่างกฎหมาย พวกเราค้ำประกันการจัดทำกลไกและข้อกำหนดขั้นพื้นฐานเพื่อค้ำประกันกรอบทางนิตินัย ความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานต่างๆ  โดยอนุญาตให้แยกการบริหารของรัฐกับการบริหารสถานประกอบการ การบริหารของสำนักงานภาครัฐเกี่ยวกับการแข่งขันกับการดำเนินงานของสถานประกอบการต่างๆและการบริหารของรัฐในด้านต่างๆ”

  ประธานรัฐสภา เหงวียนถิกิมเงินเห็นว่า การแก้ไขกฎหมายการแข่งขันครั้งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่และการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในปัจจุบัน  พร้อมทั้ง เห็นด้วยกับการขยายขอบเขตการปรับปรุงกฎหมาย โดยย้ำว่า การขยายขอบเขตไม่ได้ซับซ้อนและขัดกับกฎหมายที่ได้ประกาศใช้

  ในวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด