ค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพลเมือง

(VOVworld) – สมาชิกรัฐสภายืนยันว่า สิทธิการเข้าถึงข้อมูลคือสิทธิของมนุษย์ สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง สร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อแนวทางนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในระยะผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

ค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพลเมือง - ảnh 1
สมาชิกรัฐสภากล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

(VOVworld) – ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลในการประชุมรัฐสภาในบ่ายวันที่ 24 มีนาคม สมาชิกรัฐสภาได้ยืนยันว่า สิทธิการเข้าถึงข้อมูลคือสิทธิของมนุษย์ สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง สร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อแนวทางนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในระยะผสมผสานเข้ากับกระแสโลก
สำหรับหน่วยงานจัดสรรข้อมูล บรรดาสมาชิกรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายที่ระบุว่ามีแต่สำนักงานภาครัฐจัดสรรข้อมูลเป็นสิ่งที่อย่างไม่สมบูรณ์เพราะในทางเป็นจริง พลเมืองไม่เพียงแต่ต้องการรับข้อมูลจากสำนักงานภาครัฐเท่านั้น หากยังต้องการข้อมูลจากสำนักงาน องค์กรการเมืองสังคม องค์การวิชาชีพ สถานประกอบการภาครัฐและหน่วนงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน
สำหรับกลุ่มผู้รับข้อมูล นาย เจืองจ่องเหงีย สมาชิกรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า “นี่คือสิทธิของมนุษย์ ดังนั้นไม่เพียงแต่เป็นชาวเวียดนามเท่านั้น หากชาวต่างชาติก็ต้องได้รับสิทธินี้ด้วย ร่างกฎหมายมีแต่กำหนดว่า ชาวต่างชาติที่อาศัยในเวียดนามมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีชาวต่างชาติหลายคนที่อาศัยในต่างประเทศก็อยากให้เวียดนามจัดสรรข้อมูลเพื่อให้พวกเขาลงทุนประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ชาวเวียดนามที่พำนักอาศัยในต่างประเทศและคนไร้สัญชาติก็อยากได้รับข้อมูลเช่นกันซึ่งพวกเราขอเสนอให้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนในกฎหมาย”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด