คำสั่งสอน 6 ข้อของประธานโฮจิมินห์คือประทีบส่องทางให้แก่ทุกปฏิบัติการของกองกำลังตำรวจประชาชน

(VOVWORLD) - ในการกล่าวปราศรัยสรุป 5 ปีการปฏิบัติมติ 05 ของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปปี 2013 เกี่ยวกับการผลักดันขบวนการตำรวจประชาชนศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอน 6 ข้อของประธานโฮจิมินห์ในช่วงปี 2013-2018 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า ภายหลังกว่า 70 ปีที่ผ่านมา คำสั่งสอนของท่านยังคงมีคุณค่า เป็นพื้นฐานด้านแนวคิดและประทีบส่องทางให้แก่ทุกปฏิบัติการ วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อกันของกองกำลังตำรวจประชาชน
คำสั่งสอน 6 ข้อของประธานโฮจิมินห์คือประทีบส่องทางให้แก่ทุกปฏิบัติการของกองกำลังตำรวจประชาชน - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เยือนกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป 

ควบคู่กันนั้น นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ต้องปฏิบัติวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อกันของตำรวจประชาชนเป็นอย่างดีคือ “ให้ความเคารพประชาชน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจประชาชน ศึกษาเรียนรู้ประชาชนและมีความรับผิดชอบต่อประชาชน” พร้อมทั้งเสนอให้ทางกระทรวงฯเร่งยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติกฎหมายตำรวจประชาชนฉบับแก้ไขและเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานปรับปรุงระบบองค์กรตำรวจประชาชนตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะแนวทางเสริมสร้างระบบอำเภอและตำบล “เน้นตรวจสอบ ปรับปรุงองค์กรกลไกของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์เพื่อค้ำประกันแนวทาง ไม่เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม ผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในระดับท้องถิ่น เพิ่มความมีระเบียบวินัย สร้างสรรค์กองกำลังที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบของพรรคสาขา หัวหน้าของหน่วยงาน ส่งเสริมจิตใจการเป็นตัวอย่าง ความบริสุทธิ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตาม รักษาบทบาทเป็นกองกำลังสำคัญในการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม เป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภายในหน่วยงาน ฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและรักษาคุณสมบัติของตำรวจประชาชน.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด