งานฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ฟิลิปปินส์

(VOVworld) – วันที่ 12 กรกฎาคม สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ 

(VOVworld) – วันที่ 12 กรกฎาคม สหพันธ์องค์การมิตรภาพเวียดนามได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปีวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ ในการนี้ นาย หวูวันต๊าม รัฐมนรตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทและหัวหน้าสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ ได้ยืนยันว่า หลังจากที่ทั้งสองประเทศลงนามข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1976  ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาอย่างน่าประทับใจทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งได้ยกระดับเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี 2015 ทั้งนี้ นาย หวูวันต๊าม ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์จะประสบผลสำเร็จใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ รวมทั้งสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด