งานด้านการต่างประเทศเน้นถึงการปฎิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(VOVWorld)-เมื่อบ่ายวันที่๒๕สิงหาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ  ท่านเจิ่นด๋ายกวางได้มีการพบปะกับบรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการทูตครั้งที่๒๙    
งานด้านการต่างประเทศเน้นถึงการปฎิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน - ảnh 1
การประชุมการทูตครั้งที่๒๙
(VOVWorld)- เมื่อบ่ายวันที่๒๕สิงหาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ  ท่านเจิ่นด๋ายกวางได้มีการพบปะกับบรรดาเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการทูตครั้งที่๒๙    โดยกล่าวถึงผลสำเร็จของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม กลาโหมและความมั่นคง เป็นต้น การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนที่สำคัญต่างๆ  การสร้างกรอบความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพกับประเทศต่างๆ การรักษาเอกภาพ เอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ  ยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก  พร้อมทั้ง ยืนยันว่า สำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของงานด้านการต่างประเทศ  อีกทั้ง ชี้ชัดว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๑๒ได้กำหนดแนวทาง นโยบาย หลักการและหน้าที่ของงานด้านการต่างประเทศบนเจตนารมณ์แห่งการเป็นฝ่ายรุกในผสมผสานเข้ากับกระแสโลก   รักษาสันติภาพและเสถียรภาพ  ใช้แหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศ ยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน ยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลก  บนเจตนารมณ์ดังกล่าว นาย เจิ่นด๋ายกวางได้กำชับให้สำนักงานการต่างประเทศของเวียดนามเน้นเปลี่ยนแปลงแนวความคิด  ให้ความสนใจต่อการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติและยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด