งานบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งในต่างประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 6 เมษายน ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการจัดงานบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งโดยมีนาย เหงวียนบ๊าหุ่ง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศลาว ตัวแทนจากแนวลาวสร้างชาติ ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศลาวและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

ในการนี้ นาย เหงวียนยวีจุง ประธานสมาคมชาวเวียดนามในประเทศลาวได้ทบทวนเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์แห่งการสร้างชาติและปกป้องประเทศของประชาชาติเวียดนาม อีกทั้งแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อคุณูปการของบรรพกษัตริย์หุ่งในการสร้างชาติและการมุ่งใจสู่ปิตุภูมิของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศลาว ส่วนนาง เหงวียนถิเติมนัม ชาวเวียดนามในประเทศลาวได้เผยว่า“ชาวเวียดนามโพ้นทะเลต้องการศึกษาวัฒนธรรมของประชาชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ช่วยให้พวกเรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรากเหง้า ส่งเสริมความรักชาติและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศ”

ต่อจากกรุงกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว งานบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งจะจัดขึ้น ที่ จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด