งานลอยกระทงเพื่อขอพรให้โลกมีสันติภาพในกรอบงานวิสาขบูชาโลก 2019

(VOVWORLD) - ในกรอบงานวิสาขบูชาโลก 2019 เมื่อค่ำวันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนาตามชุก จังหวัดห่านาม ได้มีการจัดงานลอยกระทงเพื่อขอพรให้โลกมีสันติภาพ เชิดชูคุณค่าด้านจิตใจ จิตวิญญาณและวัฒนธรรมของคนเวียดนาม
งานลอยกระทงเพื่อขอพรให้โลกมีสันติภาพในกรอบงานวิสาขบูชาโลก 2019 - ảnh 1 ภาพงานลอยกระทงเพื่อขอพรให้โลกมีสันติภาพในกรอบงานวิสาขบูชาโลก 2019 (VNA)

ในงานสำคัญๆ เช่น เทศกาลต่างๆของพุทธศาสนา จะมีการจัดงานลอยกระทงเพื่อขอพรให้ประเทศสงบสุข เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุกและโลกมีสันติภาพ ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ฝ่ามบิ่งมิง ได้ย้ำว่า ปัจจุบัน ภูมิภาคต่างๆในโลกต้องเผชิญความเสี่ยงจากสงคราม การปะทะ วิกฤตต่างๆ ความไร้เสถียรภาพและภัยธรรมชาติ ประชากรหลายล้านคนไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบรรยากาศที่มีสันติภาพและมีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุก ดังนั้น จากการให้ความเคารพและความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธเจ้า รวมทั้งความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้อยู่ในสันติภาพอย่างมีความสุข ต้องร่วมแรงร่วมใจสร้างโลกแห่งสันติภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการปะทะ ความไม่เสมอภาค แก้ไขปัญหาความยากจนและนำชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชน“ในผืนแผ่นดินอันศักสิทธิ์ตามชุก ประเทศเวียดนาม ได้มีการจุดประกายความรักและสัมพันธไมตรี ความเคารพพุทธศาสนา ความปรารถนาอันแรงกล้าในสันติภาพโลกในกรอบงานลอยกระทงเพื่อขอพรให้ประเทศสงบสุข เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอิ่มหนำผาสูกและโลกมีสันติภาพ ผมมีความประสงค์ว่า พุทธศาสนิกชนและประชาชนเวียดนามจะส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคลังวัฒนธรรมของเวียดนาม อีกทั้งปฏิบัตินโยบายและกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้พัฒนาอย่างสวยงาม มีสันติภาพและยั่งยืน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด