งานวันบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งทั่วโลกปี 2019 จะมีขึ้นในหลายประเทศ

(VOVWORLD) - เนื่องในโอกาสวันสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือน 3 ตามจันทรคติ ในประเทศต่างๆ เช่น ลาว ไทย ญี่ปุ่น แคนาดาและโปแลนด์ ได้มีการจัดงานวัน “บวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่งทั่วโลกครั้งที่ 2 ปี 2019” ซึ่งเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมสำคัญของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ เพื่อมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ โดยที่ประเทศไทย งานจะจัดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีในวันที่ 7 เมษายน

การจัด “งานวันบวงสรวงบรรพกษัตริย์หุ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูคุณค่าทางจิตใจของประชาชาติเวียดนามในด้านวัฒนธรรม สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษ เป็นต้น เพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีชนในชาติ เชื่อมโยงชาวเวียดนามโพ้นทะเลกับชาวเวียดนามที่อาศัยภายในประเทศ เชื่อมโยงหน่วยงานการท่องเที่ยว การค้า การทูตและการวิจัยวิทยาศาสตร์ของเวียดนามกับประเทศต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและการพบปะสังสรรค์ด้านวัฒนธรรมของชมรมชาวเวียดนามในกระบวนการปรับตัวเข้ากับชุมชนของประเทศต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด