งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗

(VOVWorld)-งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗ภายใต้หัวข้อ “ลีลาจากเขตป่าเขา” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๑๙-๒๓เมษายนนี้ 
งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗ - ảnh 1
(Photo: baophapluat.vn)
(VOVWorld)-งานวันวัฒนธรรมชนเผ่าของเวียดนามปี๒๐๑๗ภายใต้หัวข้อ “ลีลาจากเขตป่าเขา” จะมีขึ้นในระหว่างวันที่๑๙-๒๓เมษายนนี้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวชนเผ่าต่างๆในเวียดนามเพื่อสดุดีเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆของเวียดนามที่ทำจากไม้ไผ่    โดยมีการเข้าร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่างศิลป์และตัวแทนจาก๘ชนเผ่าได้แก่ เหมื่อง ไท เคอมู้ เย้า เอเด เขมร ต่าโอยและไต่  นักสะสมเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเฮอเร ยาราย ไทและเกอตู
ในกรอบของงาน จะมีการจัด๖กิจกรรมหลักได้แก่  งานนิทรรศการและการแสดงดนตรีพื้นเมือง  โดยเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ใผ่  การสาธิตงานเทศกาลพื้นเมืองต่างๆ  เช่น พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชนเผ่าโลโล จังหวัดห่ายาง- ซึ่งได้รับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ  พิธีบ๊กม้อของชนเผ่าโถ จังหวัดเหงะอาน สิ่งที่โดดเด่นคือพิธีเปิดงานที่จะมีขึ้นในค่ำวันที่๑๙เมษายนนี้.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด