งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ยืนยันถึงบทบาทและสถานะของพุทธสมาคมเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนาตามชุก จังหวัดห่านาม ได้มีการจัดพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ในหัวข้อ “มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ยืนยันถึงบทบาทและสถานะของพุทธสมาคมเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 1ภาพในงาน 

ในงาน มีนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ประธานาธิบดีเมียนมาร์ ประธานวุฒิสภาอินเดีย นายกรัฐมนตรีเนปาล ประธานวุฒิสภาภูฏาน รองเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้ที่มีศมณศักดิ์จากพุทธสมาคมและองค์กรพุทธศาสนาต่างๆจาก 112 ประเทศและดินแดน รวมทั้งพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศหลายพันคนเข้าร่วม 

ในการนี้ พระมหาเถระทิกเถียนเญิน  ประธานสภาสังฆนายกแห่งพุทธสมาคมเวียดนามและหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เรียกร้องให้พุทธศาสนาประเทศต่างๆสามัคคีกัน แลกเปลี่ยนมาตรการแก้ไขความท้าทายต่างๆ เช่น การปะทะ การก่อการร้าย สงคราม ความไม่เสมอภาคและปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม“หัวข้อของงานคือ “มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการ่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะและความรับผิดชอบของพุทธศาสนาท่ามกลางความผันผวนของโลก อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่เข้มแข็งและความเชื่อมั่นของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ พุทธศาสนาเวียดนามได้อยู่เคียงคู่กับประชาชาติเวียดนามในหลายร้อยปีที่ผ่านมา มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้เจริญรุ่งเรือง มีสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ยืนยันถึงบทบาทและสถานะของพุทธสมาคมเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 2นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยเปิดงาน 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า “เวียดนามเป็นประเทศที่หลายมีศาสนา โดยพุทธศาสนามีมาแต่เนิ่นนาน มีความผูกพันกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และอยู่คู่กับประชาชาติเวียดนาม ในหลายปีที่ผ่านมา พุทธสมาคมเวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ อีกทั้งยืนยันถึงสถานะและบทบาทของพุทธสมาคมในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างสรรค์ประเทศ การเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 เป็นการยืนยันว่า เวียดนามให้ความเคารพคุณค่าวัฒนธรรมและจริยธรรมของศาสนาต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้มนุษย์มุ่งสู่คุณค่าที่ดีงามและสอดคล้องกับวัฒนธรรม จริยธรรมและการใช้ชีวิตที่ดีของคนเวียดนาม”

ส่วนพระ Brahmapundit ประธานคณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการจัดงานวิสาขบูชาโลกได้เผยว่า พุทธศาสนาเวียดนามนับวันยิ่งพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพุทธศาสนาโลก

งานวิสาขบูชาโลกหรือ Vesak 2019 จะจัดไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด