งานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ SELA

(VOVworld) - สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเวเนซุเอลาได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเวเนซุเอลาและกลุ่มเศรษฐกิจของลาตินอเมริกา หรือ SELA จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาเซียน – SELA 
งานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ SELA - ảnh 1
งานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างอาเซียนกับ SELA ณ ประเทศ
เวเนซุเอลา

(VOVworld) - สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเวเนซุเอลาได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเวเนซุเอลาและกลุ่มเศรษฐกิจของลาตินอเมริกา หรือ SELA จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาเซียน – SELA โดยมีบรรดาเอกัครราชทูตและอุปทูตของกลุ่มประเทศอาเซียนและ SELA ประจำเวเนซุเอลา พร้อมบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ เข้าร่วม ในการนี้ ตัวแทนจากองค์การเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางการค้าพร้อมโอกาสและความท้าทายต่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย อีกทั้งได้เห็นด้วยกันว่า การแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างภูมิภาคส่วนใหญ่ผ่านความร่วมมือทวิภาคี และยังไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ส่วนตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เสนอเกี่ยวกับกระบวนการก่อตั้งและพัฒนา รวมทั้งผลสำเร็จที่สำคัญของประชาคมอาเซียน ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นาย โง เตี๊ยน หยุง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำเวเนซุเอลาได้ย้ำว่า ในช่วงเวลาข้างหน้า บรรดาผู้นำระดับสูงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนและลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพื่อสร้างพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในหลายด้าน อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเวียดนามในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ การแก้ไขปัญหาความยากจน และการรับมมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งโอกาสและความท้าทายในการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลก.  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด