งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคม ณ นครนิงบิ่ง ได้มีการเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ -นิงบิ่งปี 2018 ในหัวข้อ “ผืนดินทีมีอายุนับพันปี”
งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติ - นิงบิ่งปี 2018 - ảnh 1 การเดินแฟชั่นชุดอ๊าวหย่ายในพิธีเปิดงาน

ในกรอบของงาน ได้มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น งานนิทรรศการภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอดีต งานนิทรรศการภาพถ่าย “ผืนดินแห่งมรดก” การจัดแสดงเอกสาร วัตถุโบราณ งานนิทรรศการภาพวาดและภาพถ่าย “ผืนดินและคนนิงบิ่ง” นาย ดิงวันเดี๋ยน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิงบิ่งได้เผยว่า“งานเทศกาลวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งชาติช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่กิจกรรมรำลึกครบรอบ 1050 ปีรัฐด่ายโก่เหวียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำศักยภาพและจุดแข็งด้านเศรษฐกิจ มรดกวัฒนธรรมของจังหวัดนิงบิ่ง สร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวควบคู่กับการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและภูมิภาค”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบมติของนายกรัฐมนตรีที่รับรองแท่นบรรทมด้านหน้าประตูงีมนหง่ายและวิหารบูชากษัตริย์ดิงเตียนหว่างที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งกำลังถูกเก็บรักษาไว้ที่ เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์กรุงเก่าฮาวลือ ตำบลเจื่องเอียน อำเภอฮวาลือ จังหวัดนิงบิ่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด