งานเทศกาลแห่งวสันต์ฤดูในจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) - หลังเทศกาลตรุษเต๊ตปีจอ2018 ณ จังหวัดดั๊กลัก ได้มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและงานเทศกาลต่างๆอย่างคึกคัก
งานเทศกาลแห่งวสันต์ฤดูในจังหวัดดั๊กลัก - ảnh 1งานเทศกาลคายหะ  

เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันที่7เดือนอ้ายตามจันทคติ นอกจากมีการจัดพิธีลดเสาตุงของชนเผ่าเหมื่องที่ศาลาถิงลาง ตำบลหว่าทั้ง เมืองบวนเมถวดแล้ว  ที่หมู่บ้าน6 ตำบลหว่าเซิน อำเภอกรงบง จังหวัดดั๊กลัก ได้มีการจัดงานเทศกาลคายหะ โดยมีการจัดการละเล่นพื้นเมืองต่างๆของชนเผ่าเหมื่อง นาย ดั๋งนาหยวน รองผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดดั๊กลักได้เผยว่า“งานเทศกาลต่างๆจะดึงดูดการเข้าร่วมของประชาชนและสร้างบรรยากาศที่ชื่นมื่น  ซึ่งทุกเทศกาลในจังหวัดได้รับการปฏิบัติตามแนวทางของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการบริหารการจัดงานเทศกาล ผ่านงานเทศกาลแบบนี้  เอกลักษณ์วัฒนธรรมของ47ชนเผ่าในท้องถิ่นได้รับการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมความมหาสามัคคีชนในชาติ”

ในหลายวันที่ผ่านมา ณ จังหวัดดั๊กลัก ได้มีการจัดงานเทศกาลที่โดดเด่น เช่น การแข่งเรือในอำเภอกรงอานา งานวัฒนธรรมชนเผ่าม้งในตำบลกึปุย อำเภอกรงบง เทศกาลหล่งต่งหรือแรกนาขวัญในอำเภอกึอเมอกา.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด