งานเทศกาล เกิ่วโบง

(VOVworld) – บรรยากาศการแข่งขันในช่วงวสันต์ฤดูของปีใหม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาว บ้านมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกับความจริงใจและอัธยาศัยที่ดีของชาวบ้านจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานเทศกาล เกิ่วโบง - ảnh 1
แต่ละปีมีนักท่องเที่ยว 1 พันคนเข้าร่วมงาน

(VOVworld) – พิธีเปิดงานเทศกาล เกิ่วโบงที่มีขึ้น ณ หมู่บ้านปลูกผัก จ่าเกว๊ เมืองเก่า โห่ยอาน จังหวัด กว๋างนาม ได้เริ่มขึ้นด้วยการประกวดพรวดดินปลูกผัก ต่อจากนั้นคือการประกวดปรุงอาหาร Tôm Hữu ซึ่งสูตรคือกุ้ง เนื้อหมูชิ้นหนึ่งและโหระพาและม้วนด้วยต้นหอม บรรยากาศการแข่งขันในช่วงวสันต์ฤดูของปีใหม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกับความจริงใจและอัธยาศัยที่ดีของชาวบ้านจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นาย เหงียนกิมเซ้า ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล เกิ๋มห่า เมืองเก่าโห่ยอาน จังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า วันที่ 7 เดือนอ้ายทุกปี ถึงแม้อยู่แห่งหนใด ลูกหลานของหมู่บ้านโดงและหมู่บ้าน เตยจ่าเกว๊ ต่างกลับบ้านเกิดเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ฤดูนี้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี ขอให้ปีใหม่นี้ประสบความสำเร็จและพัฒนา
ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านปลูกผัก จ่าเกว๊ ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยว “1วันเป็นคนเมืองเก่า”โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว 1 พันคนเข้าร่วม นาย เหงียนวันหยุง รองประธานคณะกรรมการเมืองเก่าโห่ยอาน จังหวัดกว๋างนาม ได้แสดงความเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวได้ช่วยให้ชาวโห่ยอานมีความผูกพันกับอาชีพพื้นเมืองมากขึ้น งานเทศกาล เกิ่วโบงได้กลายเป็นกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เดินทางมาเยือนเมืองเก่าโห่ยอานเป็นจำนวนมากในช่วงวสันต์ฤดูเวียนมา./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด