งานเฟสติวัลทะเลบ่าเหรีย-หวุงเต่าปี2018

(VOVWORLD) -งานเฟสติวัลทะเลบ่าเหรีย-หวุงเต่าปี2018ภายใต้หัวข้อ “บ่าเหรีย-หวุงเต่า ความฝัน ความรักและทะเล”จะมีขึ้น ณ เมืองหวุงเต่าในระหว่างวันที่28สิงหาคม-2กันยายน

นี่เป็นกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงด้านการลงทุน การพัฒนาการค้า-การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่ากับจังหวัดที่ติดทะเลต่างๆในทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดบ่าเหรีย หวุงเต่าจะแนะนำผลการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงในหลายปีที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางจนถึงปี2030 แนะนำให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศทราบศักยภาพและจุดแข็งในด้านเศรษฐกิจ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การดึงดูดการลงทุนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ ด้านการค้า การท่องเที่ยว เศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดต่างๆที่ติดทะเล โดยเฉพาะจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด