จังหวัดกอนตูมต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

(VOVworld) - ในการประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกอนตูมเมื่อเช้าวันที่ 14 เมษายน ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ทางการจังหวัดจะเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและวิธีการบริหารเพื่อระดมทางการทุกระดับและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาจังหวัดให้รวดเร็วและยั่งยืน

จังหวัดกอนตูมต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ในการประชุมกับผู้บริหารจังหวัดกอนตูมเมื่อเช้าวันที่ 14 เมษายน ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ทางการจังหวัดจะเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและวิธีการบริหารเพื่อระดมทางการทุกระดับและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาจังหวัดให้รวดเร็วและยั่งยืน พร้อมทั้งเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจด่านชายแดนคือแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างจังหวัดกอนตูมกับประเทศลาว กัมพูชา ไทยและเมียนมาร์และกำชับให้ทางการจังหวัดฯต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าเพื่อมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ต้องปกป้อง ใช้ประโยชน์และส่งเสริมศักยภาพของที่ดิน รักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศเป็นอย่างดีเพื่อรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อการพัฒนา
ก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 13 เมษายน ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกอนเรอบาง 2 ตำบลวิงกวาง จังหวัดกอนตูม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด