จังหวัดต่างๆจัดเทศกาลปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของประธานโฮจิมินห์

( VOVworld )-วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองเยาวชนสาขานครหลวงฮานอยและอีกหลายจังหวัดได้แก่ ห่ายเซือง ฟู้เอียน ฮึงเอียนและกว่างหงายได้จัดเทศกาลปลูกต้นไม้

( VOVworld )-วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองเยาวชนสาขานครหลวงฮานอยและอีกหลายจังหวัดได้แก่ ห่ายเซือง ฟู้เอียน ฮึงเอียนและกว่างหงายได้จัดเทศกาลปลูกต้นไม้

จังหวัดต่างๆจัดเทศกาลปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 1
พิธีเปิดเทศกาลปลูกต้นไม้ ณ อำเภอยาเลิม

สมาชิกกองเยาวชนและเด็กในพื้นที่อำเภอได้ปลูกต้นไม้กว่า ๑๐๐ ต้น ในบริเวณ โบราณสถานบูชาพระนางเจ้าเงวียน ฟี อี๋ ลาน อำเภอยาเลิม กรุงฮานอย  ทางอำเภอยาเลิมกำหนดว่า จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะปลูกต้นไม้ได้ ๒๐,๐๐๐ ต้น ปีนี้ ทางจังหวัดห่ายเซืองจัดเทศกาลปลูกต้นไม้พร้อมๆกับการดูแลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวบ้าน  ปีนี้ ทางจังหวัดกำหนดจะปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้น
ส่วนสมาชิกกองเยาวชนและนักเรียนจังหวัดฟู้เอียนได้ปลูกต้นไม้กว่า ๕๐๐ ต้นในบริเวณโรงเรียนอนุบาลหว่าเหียบจูง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม สำนักงานและโรงเรียนต่างๆของจังหวัดจะปลูกต้นไม้อีกกว่า ๑๐,๐๐๐ ต้น

จังหวัดต่างๆจัดเทศกาลปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกถึงบุญคุณของประธานโฮจิมินห์ - ảnh 2
แนวต้นไม้ที่ปลูกโดยเยาวชนอำเภอยาเลิม

ปี ๒๐๑๔ นี้ ทางจังหวัดฮึงเอียนตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ ๑๒๐,๐๐๐ ต้นได้แก่ ไม้ผลและไม้ให้ความร่มเย็นเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามและสิ่งแวดล้อมสะอาด ทางสำนักงานเกษตรและพัฒนาชนบทของจังหวัดได้สั่งให้สถานที่ทำการเพราะปลูกพันธุ์พืชเตรียมต้นกล้าพันธุ์ที่ดีและเหมาะกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การปลูกต้นไม้มีประสิทธิภาพสูง

ในวันแรกของเทศกาลปลูกต้นไม้ ชาวนครกว่างหงายปลูกต้นไม้ได้กว่า ๑,๕๐๐ ต้นตามถนนสายต่างๆและสถานที่จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและตามโรงเรียน  ส่วนที่อำเภอเกาะลี้เซิน กองบัญชาการทหารจังหวัดได้ประสานงานกับทางอำเภอปลูกต้นไม้กว่า ๑,๐๐๐ ต้นตามถนนสายหลักและบนภูเขาเท้ยเล้ยเพื่อคืนสีเขียวให้แก่อำเภอเกาะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด