จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัดริมฝั่งทะเล

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม ท่านเจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้ลงพื้นที่ประชุมกับคณะผู้บริหารพรรคสาขาจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่า 
จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัดริมฝั่งทะเล - ảnh 1 ภาพการประชุม

ท่านเจิ่นด่ายกวาง ได้กำชับให้ทางการจังหวัดฯปฏิบัติแนวทางและนโยบายต่างๆของรัฐบาล สภาแห่งชาติและท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ“ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัดริมฝั่งทะเล ระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน พัฒนาระบบท่าเรือก๊ายแมบ-ถิหว่ายให้เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงแผนผังนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางค้ำประกันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลักดันการเชื่อมโยงกับจังหวัดและนครในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้และท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม”

ประธานประเทศยังกำชับให้ต้องปฏิบัติมติ 08 ของกรมการเมืองพรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก พัฒนาการท่องเที่ยวแบบพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร การให้บริการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด