จังหวัดลาวกายพยายามพัฒนาเป็นท้องถิ่นแถวหน้าของเขตตะวันตกภาคเหนือ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9กรกฎาคม ณ เมืองลาวกาย ได้มีจัดพิธีสมโภชจังหวัดลาวกายครบรอบ110ปีและรับมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น1 
จังหวัดลาวกายพยายามพัฒนาเป็นท้องถิ่นแถวหน้าของเขตตะวันตกภาคเหนือ - ảnh 1 พิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น1ให้แก่จังหวัดลาวกาย (VNA)

ในการกล่าวปราศรัย ณ พิธี ประธานประเทศเจิ่นด๋ายกวางได้ชี้ชัดว่า จ.ลาวกายมีสถานะทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การป้องกันประเทศและการต่างประเทศ มีจุดแข็งในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน จีนและประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง เป็นประตูสู่ระบบคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางรถไฟที่สำคัญ โดยเฉพาะจุดผ่านแดนนานาชาติลาวกายมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในแนวเศรษฐกิจคุณหมิง-ลาวกาย-ฮานอย-ไฮฟอง จากจุดแข็งที่สมบูรณ์นี้ทางจังหวัดลาวกายต้องพยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพการขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น  ให้ความสนใจพัฒนาการท่องเที่ยวซาปาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติ ผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมสังคม การศึกษาฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรและการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะให้ความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อพยายามส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมือง แก้ปัญหาความยากจนและลดความยากจนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในฐานะเป็นท้องถิ่นด่านหน้าของประเทศผู้บริหารและประชาชนลาวกายต้องขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานด้านชายแดนอย่างดีเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพและร่วมมือเพื่อการพัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด