จังหวัดหวิงลองต้องสร้างสรรค์เครือข่ายเชื่อมโยงในการเกษตรผ่านรูปแบบ 6 ฝ่าย

(VOVWORLD) - การประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดหวิงลองปี 2018 ภายใต้หัวข้อ “หวิงลอง-เป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 27 มีนาคม ณ เมืองหวิงลอง 
จังหวัดหวิงลองต้องสร้างสรรค์เครือข่ายเชื่อมโยงในการเกษตรผ่านรูปแบบ 6 ฝ่าย - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เยือนบูธในการประชุมส่งเสริมการลงทุนในจังหวัด หวิงลอง 

โดยมีผู้แทนกว่า 800 คน รวมทั้งนักธุรกิจและนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เสนอให้จังหวัดหวิงลองพยายามพัฒนาเป็นจังหวัดที่คล่องตัวชั้นนำของประเทศภายในทศวรรษหน้า ด้วยขอบเขตเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้น 4 เท่า มีรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานการเกษตรอัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้น จังหวัดหวิงลองต้องสอดแทรกการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้ายุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อค้ำประกันการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้จังหวัดหวิงลองสร้างสรรค์เครือข่ายเชื่อมโยงด้านการเกษตรภายใต้รูปแบบ 6 ฝ่ายคือ เกษตรกร รัฐ นักลงทุน ธนาคาร นักวิทยาศาสตร์และผู้จำหน่าย โดยต้องยกระดับจำนวนและขอบเขตสถานประกอบการในท้องถิ่น ดึงดูดนักลงทุนใหญ่ๆให้เข้ามาลงทุนในจังหวัด ปรับปรุงโครงสร้างการเกษตรและสัตว์น้ำตามแนวทางพัฒนาพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต จังหวัดหวิงลองต้องปรับปรุงกลไกนโยบาย ปรับลดระเบียบราชการ บรรยากาศการลงทุน และอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนมากขึ้น.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด