จังหวัดเกียนยางร่วมมือกับท้องถิ่น 12 แห่งของ 6 ประเทศ

(VOVWORLD) - จังหวัดเกียนยางได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง กลาโหม การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษาและสาธารณสุขกับ 12 จังหวัดและนครของ 6 ประเทศ

สำนักงานการต่างประเทศของจังหวัดเกียนยางได้เผยว่า จังหวัดเกียนยางได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง กลาโหม การลงทุน การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การศึกษาและสาธารณสุขกับ 12 จังหวัดและนครของ 6 ประเทศ ได้แก่ จังหวัดกำปอต  แกบ พระสีหนุ  เกาะกงและกรุงพนมเปญของกัมพูชา แขวงสาละวันของลาว จังหวัดจันทบุรีและตราดของไทย จังหวัดเชจู มหาวิทยาลัย Kyungnam และ Daedong ของสาธารณรัฐเกาหลี เมือง Lorient ของฝรั่งเศส เมืองโกเบและจังหวัดยามางูจิ ของญี่ปุ่น

ในเวลาข้างหน้า ทางการจังหวัดจะขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมโยงความร่วมมือกับท้องถิ่นต่างของอินเดีย ฮังการีและสาธารณรัฐเช็ก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด