จังหวัดและนครต่างๆ ในเขตตะวันตกภาคใต้เวียดนามผลักดันการเชื่อมโยงระดับเขต

(VOVworld) – คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้เวียดนามได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรก พร้อมทั้งวางแนวทางและแผนการในครึ่งหลังของปี 2016 

จังหวัดและนครต่างๆ ในเขตตะวันตกภาคใต้เวียดนามผลักดันการเชื่อมโยงระดับเขต   - ảnh 1
รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหว่ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ กล่าวปราศรัยในการประชุม (Photo: sggp.org.vn)
(VOVworld) – วันที่ 11 กรกฎาคม ณ นครเกิ่นเทอ คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้เวียดนามได้จัดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานใน 6 เดือนแรก พร้อมทั้งวางแนวทางและแผนการในครึ่งหลังของปี 2016  ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหว่ หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ ได้ชื่นชมผลงานด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและนครต่างๆในเขตตะวันตกภาคใต้ อีกทั้งชี้นำให้กระทรวง หน่วยงานและทางการท้องถิ่นปฏิบัติตามมติ 01 ของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2016 มติเกี่ยวกับการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและสนับสนุนสถานประกอบการในการประกอบธุรกิจ และผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ สำหรับการพัฒนาการเกษตร ทางการท้องถิ่นต่างๆ ในเขตตะวันตกภาคใต้ต้องพยายามขยายพื้นที่เพาะปลูกและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งผลักดันการเชื่อมโยงเขต ในเวลาข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะจัดการประชุมต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การผลักดันความเชื่อมโยงและความร่วมมือ การดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนผู้ประกอบการ เป็นต้น  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด