จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนในเดือนตุลาคมปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 4 กันยายน ณ ทำเนียบรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนของรัฐได้เป็นประธานการประชุมรวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานนี้
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนในเดือนตุลาคมปี 2018 - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ  (VGP)

ในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้  คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า ร่างมติควรตีความให้ชัดเจนในการกำหนดอำนาจการบริหารภาครัฐ การบริหารสถานประกอบการ การบริหารเงินทุนของรัฐ  กลไก นโยบายเงินเดือนสำหรับผู้บริหารของคณะกรรมการฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่กลไกปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติยังเสนอตีความข้อกำหนดของคณะกรรมการ ที่ไม่แทรกแซงโดยตรงต่อกิจกรรมการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการและค้ำประกันความมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าเงินทุนของรัฐในสถานประกอบการ

ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ ได้เสนอให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนรวบรวมความคิดเห็นของกระทรวงและหน่วยงาน เพื่อยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศใช้มติในเดือนกันยายนปี 2018 กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ข้อกำหนดของกฎมายในปัจจุบันอย่างเต็มที่ อำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการฯดำเนินงานในเดือนตุลาคมปี 2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด