จัดทำยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวระยะปี 2016 – 2020

17 สิงหาคม 2559 - 17:08:15

(VOVworld) - เพื่อแก้ไขอุปสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกข้าว กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้จัดทำร่างมติที่อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดส่งออกข้าวระยะปี 2016 – 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 และกำลังรวบรวมความคิดเห็นของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างมติดังกล่าว โดยร่างมติดังกล่าวได้ตั้งเป้าหมายว่า ในระยะปี 2016 – 2020 จะเน้นการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงและ มีเครื่องหมายการค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว จนถึงปี 2020  จะลดการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพตํ่าลงเหลือร้อยละ 15 ของยอดปริมาณการส่งออกและลดลงเหลือร้อยละ 10ภายในปี 2025 และปรับเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงร้อยละ 60  พยายามเพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวขึ้นเป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2017 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว