จัดทำและเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยวทางทะเล

(VOVWORLD) -จากการเป็นประเทศที่มีริมฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 ก.ม.และมีหาดทรายที่สวยงามและระบบนิเวศวิทยาที่หลากหลาย เวียดนามมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามถึงปี 2020 และปี 2030

การท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยพยายามถึงปี 2020 รายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่งจะบรรลุ 2 ร้อยล้านล้านด่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ 22 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องจัดทำและเพิ่มมูลค่าในด้านนี้ นายเหงียนแองต๊วน หัวหน้าสถาบันวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยว สังกัดทบวงการท่องเที่ยวเวียดนาม กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเสนอว่า            “เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล เราต้องตระหนักได้ดีเกี่ยวกับบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของเศรษฐกิจทางทะเล ดังนั้นต้องมีกลไกและนโยบายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนลงทุนในด้านนี้ นอกจากนี้ต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะท่าเรือตามเกาะต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของแต่ละเกาะและลงทุนก่อสร้างรีสอร์ทเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด