จัดพิมพ์หนังสือของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) -การจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ตั้งใจยับยั้งและควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น” ของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่อง

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ตั้งใจยับยั้งและควบคุมการทุจริตคอร์รัปชั่น” ของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่อง เพื่อช่วยให้หน่วยงานทุกระดับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์กรพรรคและประชาชนตระหนักได้ดีและปฏิบัติภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหนังสือเล่มนี้ มีบทปราศรัย บทความและบทสัมภาษณ์ของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องรวม 31 บทหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ บทปราศรัย บทความและบทสัมภาษณ์ของท่านเหงียนฟู้จ่องเกี่ยวกับภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่วนที่ 2 คือคำกล่าวของท่านเหงียนฟู้จ่องในการประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด