จนถึงปี 2018 เวียดนามมีตำบลร้อยละ 39 ที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่

(VOVWORLD) - เพื่อให้โครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในปี 2018 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้วางแผนและหน้าที่สำคัญๆ โดยพยายามจนถึงปี 2018 ทั่วประเทศมีตำบลร้อยละ 39 ที่บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ มีหน่วยงานระดับอำเภออย่างน้อย 54 แห่งที่ได้รับการรับรองการเสร็จสิ้นหน้าที่สร้างสรรค์ชนบทใหม่จากนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้เสนอว่า ต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชนบทใหม่ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผลงาน 10 ปีการปฏิบัติมติเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกรและชนบท แนะนำและเร่งรัดให้ท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในช่วงปี 2016-2020

ทางกระทรวงฯได้สั่งให้ท้องถิ่นต่างๆปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในตำบลอย่างสมบูรณ์ โดยเน้นถึงตำบลยากจน ผลักดันมาตรการระดมและเพิ่มความหลากหลายแหล่งเงินทุนเพื่อปฏิบัติโครงการ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด