จำนวนเงินกว่า 5 หมื่นล้านด่งเพื่อสนับสนุนคนตาบอดพัฒนาการผลิต

(VOVWORLD) - มีคนตาบอดกว่า 1 หมื่นคนทั่วประเทศได้รับการช่วยเหลือด้านเงินกู้เพื่อพัฒนาการผลิตและประกอบธุรกิจ นี่คือข้อมูลที่เปิดเผยในการประชุมสรุป 10ปีการปฏิบัติการรณรงค์ “เสริมสร้างความสามัคคี พยายามฟันฝ่าอุปสรรค ส่งเสริมความเสมอภาคและปรับตัวเข้ากับชุมชน”และโครงการ “การสร้างงานทำและแก้ปัญหาความยากจน” ที่จัดขึ้น ณ นครดานัง เมื่อเช้าวันที่ 29 สิงหาคม

ปัจจุบัน สมาคมคนตาบอดเวียดนามมีสมาชิกกว่า 7 หมื่นคน ในเวลาที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหางานทำแห่งชาติและธนาคารนโยบายสังคม ได้มีการมอบเงินกู้ 5 หมื่น 1 พันล้านด่งให้แก่คนตาบอดหว่า 1 หมื่นคน เพื่อพัฒนาการผลิต การเพาะปลูก ปศุสัตว์และการค้าขาย นาย ฝ่ามเหวียดทู ประธานสมาคมคนตาบอดเวียดนามได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา ทางสมาคมฯร่วมกับแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับได้ช่วยซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเกือบ 2 พันหลังให้แก่คนตาบอด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด