จำเป็นต้องประกาศมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายที่เอื้อให้แก่การพัฒนานครโฮจิมินห์

(VOVWORLD)-เมื่อเช้าวันที่20พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย สภาแห่งชาติได้หารือร่างมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายที่เอื้อให้แก่การพัฒนานครโฮจิมินห์  โดยผู้แทนสภาแห่งชาติส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องเกี่ยวกับการประกาศมติดังกล่าว
จำเป็นต้องประกาศมติเกี่ยวกับกลไกและนโยบายที่เอื้อให้แก่การพัฒนานครโฮจิมินห์ - ảnh 1นาย ดิงเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Photo: nld.com.vn) 

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเห็นว่า นครโฮจิมินห์เป็นตัวเมืองพิเศษ มีขอบเขตและประชากรมากที่สุด  เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงที่สุดและเป็นท้องถิ่นที่สมทบเข้างบประมาณแผ่นดินมากที่สุดแต่กลไกและนโยบายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของนครโฮจิมินห์  ดังนั้น ต้องมีกลไกและนโยบายพิเศษให้แก่นครโฮจิมินห์เพื่อส่งเสริมให้นครโฮจิมินห์มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  นาย เหงวียนท้ายหอก ผู้แทนสภาแห่งชาติของจังหวัดฟู้เอียนได้เห็นว่า“ในกลไกและนโยบายพิเศษสำหรับนครโฮจิมินห์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน เช่น การเพิ่มแหล่งบุคลากร การก่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลและระบบคมนาคม  มีเนื้อหาที่ต้องใช้เวลาปฏิบัตินาน   ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระยะสั้นหรือระยะยาวแต่ก็เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการปฏิบัติ”

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า การจัดทำกลไกพิเศษที่เอื้อให้แก่การพัฒนานครโฮจิมินห์ถือเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  นาย เยืองมิงต๊วน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบ่าเหรียหวุงเต่าได้เผยว่า“การจัดทำกลไกใหม่เพื่อพัฒนานครโฮจิมินห์เป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้ สถานประกอบการของนครโฮจิมินห์สมทบรายได้1ใน3ของงบประมาณแผ่นดิน  ดังนั้น จำเป็นต้องประกาศมติเกี่ยวกับการปฏิบัติกลไกพิเศษที่เอื้อให้แก่การพัฒนานครโฮจิมินห์เป็นการนำร่อง  โดยเน้นถึงการกระจายอำนาจให้แก่สภาประชาชนนคร”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด