ฉลองวันสหกรณ์สากลในหัวข้อ “เลือกสหกรณ์ เลือกความเสมอภาค”

(VOVworld) - สหพันธ์สหกรณ์เวียดนามได้จัดพิธีฉลองวันสหกรณ์สากลปี 2015 ในหัวข้อ “เลือกสหกรณ์ – เลือกความเสมอภาค”
ฉลองวันสหกรณ์สากลในหัวข้อ “เลือกสหกรณ์ เลือกความเสมอภาค” - ảnh 1
พิธีฉลองวันสหกรณ์สากลปี 2015 ในหัวข้อ “เลือกสหกรณ์ – เลือกความเสมอภาค” (Photo: vca.org.vn)

   (VOVworld) - เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย สหพันธ์สหกรณ์เวียดนามได้จัดพิธีฉลองวันสหกรณ์สากลปี 2015 ในหัวข้อ “เลือกสหกรณ์ – เลือกความเสมอภาค”  ปัจจุบัน ในเวียดนาม มีสหกรณ์ 2 หมื่นแห่งและสหกรณ์สาขา 3 แสนแห่ง  สหพันธ์สหกรณ์เวียดนามครอบคลุมสาขาต่างๆของเศรษฐกิจและมี 12 ล้านครัวเรือนเข้าร่วม  เศรษฐกิจภาคสหกรณ์กำลังเข้าร่วมกระบวนการแก้ปัญหาความยากจน การสร้างสรรค์ชนบทใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านการเกษตรและชนบทในเขตเขา เขตทุรกันดารและเขตที่ประสบความยากลำบาก
  พิธีฉลองได้ส่งสาส์นของสหพันธ์สหกรณ์โลกที่เรียกร้องให้รัฐบาลและขบวนการสหกรณ์ประเทศต่างๆมีปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค./.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด