ฉลองวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม: สหภาพแรงงานเวียดนามคือที่พึ่งที่มั่นคงของแรงงาน

(VOVWORLD) - พร้อมกับการพัฒนาของประเทศ องค์การสหภาพแรงงานเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของตนในการดูแล ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของแรงงาน
ฉลองวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม: สหภาพแรงงานเวียดนามคือที่พึ่งที่มั่นคงของแรงงาน - ảnh 1ประธานสหภาพแรงงานเวียดนาม บุ่ยวันเกื่อง เยือนกรรมกรในจังหวัดนิงบิ่งห์ (vietnamplus) 

องค์การสหภาพแรงงานเวียดนามได้รับการก่อตั้งเมื่อปี 1929 คงอยู่และพัฒนาพร้อมกับภารกิจการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชาติ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ปัจจุบัน สถานะของสหภาพแรงงานเวียดนามถูกระบุในเอกสารกฎหมาย โดยข้อ 1 มาตราที่ 1 ของกฎหมายสหภาพแรงงานเวียดนามปี 1990 ระบุว่า “สหภาพแรงงานคือสมาชิกในระบบการเมืองสังคมเวียดนาม” ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมกับสหภาพแรงงานเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ได้ย้ำว่า ชนชั้นกรรมกรและแรงงานกำลังทำงานในทุกด้านของเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมกว่าร้อยละ 65 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในสังคมและกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น องค์การสหภาพแรงงานมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาของประเทศและเป็นที่พึ่งที่มั่นคงของแรงงานในทุกยุคทุกสมัย

ขณะนี้ สหภาพแรงงานได้เสนอโครงการ “ลงทุนสร้างสรรค์กลไกของสหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก” และได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปิดเงื่อนไขใหม่เพื่อให้องค์การสหภาพแรงงานสร้างความผูกพันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างองค์การสหภาพแรงงานกับสมาชิกของสหภาพแรงงาน แรงงาน เข้าร่วมแก้ไขความต้องการที่จำเป็นโดยตรง ค่อยๆยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด