ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในมาเลเซียให้ความสามัคคี มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

(VOVworl) – ท่าน Nguyễn Thị Doan ได้กำชับให้ชมรมชาวเวียดนามมีความสามัคคี ช่วยเหลือจุนเจือกัน มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

ชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในมาเลเซียให้ความสามัคคี มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ - ảnh 1
ท่าน NguyenThiDoan และัตัวแทนชมรมชาวเวียดนาม (vietnamplus.vn)
(VOVworl) – ก่อนเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสตรีโลก ครั้งที่ 23 เช้าวันที่ 9 มิถุนายน ท่าน Nguyễn Thị Doan รองประธานประเทศได้เดินทางไปเยือนสถานทูตเวียดนามประจำมาเลเซียและพบปะกับตัวแทนของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในมาเลเซีย ในการนี้ ท่าน Nguyễn Thị Doan ได้กำชับให้ชมรมชาวเวียดนามมีความสามัคคี ช่วยเหลือจุนเจือกัน มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ พยายามศึกษาและปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถเพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดันสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่านรองประธานประเทศยังให้ข้อสังเกตุว่า แรงงานเวียดนามที่ทำงานในมาเลเซียต้องให้ความสนใจถึงการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์กรรมกรเวียดนามที่ทันสมัยและมีวัฒนธรรมเพื่อมีส่วนร่วมต่อการธำรงและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานที่กำลังพัฒนาอย่างดีงามระหว่างสองประเทศ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด