ชาวสาธารณรัฐเกาหลีกว่า๑๐๐คนเข้าร่วมการรวมญาติ

(VOVWorld)-เช้าวันที่๒๐กุมภาพันธ์  คณะผู้แทนของสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางไปยังเขตท่องเที่ยวภูเขากึมกางเพื่อเข้าร่วมการรวมญาติเป็นครั้งแรกภายหลัง๖๐ปีที่ต้องพลัดพรากจากกัน
ชาวสาธารณรัฐเกาหลีกว่า๑๐๐คนเข้าร่วมการรวมญาติ - ảnh 1
การรวมญาติของชาวเกาหลี
(VOVWorld)-เช้าวันที่๒๐กุมภาพันธ์  คณะผู้แทนของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ๘๒คน  ซึ่งส่วนใหญ่ มีอายุสูงกว่า๘๐ปีและสมาชิกครอบครับ๕๘คนได้เดินทางไปยังเขตท่องเที่ยวภูเขากึมกาง ทางทิศเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเพื่อเข้าร่วมการรวมญาติเป็นครั้งแรกภายหลัง๖๐ปีที่ต้องพลัดพรากจากกัน  ก่อนหน้านั้น   กลุ่มคนดังกล่าวได้รับการตรวจสุขภาพและอธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดของการรวมญาติครั้งนี้
   คาดว่า ตั้งแต่เวลา๑๕น.วันที่๒๐กุมภาพันธ์ถึงเวลา๑๖น.วันที่๒๒กุมภาพันธ์  กลุ่มพลเมืองสาธารณรัฐเกาหลีแต่ละกลุ่มจะมีการพบปะกับญาติพี่น้อง๑๗๘คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดโดยฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในค่ำวันที่๒๐กุมภาพันธ์ ในระยะที่๒ของโครงการรวมญาติ  ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี๘๘คนจะมีโอกาสพบปะกับญาติพี่น้อง๓๗๒คนจากสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่๒๓กุมภาพันธ์ถึงวันที่๒๕กุมภาพันธ์ในเขตท่องเที่ยวภูเขากึมกาง./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด