ชาวเวียดนามในเมืองโอ๊คแลนด์จัดงานพบปะสังสรรค์ในโอกาสปีวอก 2016

(VOVworld) – ในโอกาสตรุษเต๊ดปีวอก 2016 นาย เหงียนเหวียดหยุง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำนิวซีแลนด์ ได้แสดงความปราถนาว่ชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยในนิวซีแลนด์จะมีความสมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือกัน อนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และมุ่งใจต่อปิตุภูมิ.

ชาวเวียดนามในเมืองโอ๊คแลนด์จัดงานพบปะสังสรรค์ในโอกาสปีวอก 2016  - ảnh 1
ร้านขายสินค้าพื้นเมืองของเวียดนามในเมืองโอ๊คแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์ (Photo: tuoitre.vn)

(VOVworld) – ในโอกาสตรุษเต๊ดปีวอก 2016 เมื่อบ่ายวันที่ 17 มกราคม ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำนิวซีแลนด์ได้จัดงานพบปะสังสรรค์ฉลองเทศกาลตรุษเต๊ดประเพณีของเวียดนาม ในการกล่าวปราศรัย นาย เหงียน เหวียด หยุง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำนิวซีแลนด์ได้แสดงความปราถนาว่ชุมชนชาวเวียดนามที่อาศัยในนิวซีแลนด์ รวมทั้งเมืองโอ๊คแลนด์ จะมีความสมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือกัน อนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มุ่งใจต่อปิตุภูมิและร่วมมือกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมให้แก่สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างสองประเทศที่นับวันดีงามมากขึ้น นอกจากนี้ นาย เหงียน เหวียด หยุง ได้เผยว่าในปี 2015 ทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง และการเยือนระหว่างกันอย่างเป็นทางการของนาย เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามและนาย จอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เวียดนามและนิวซีแลนด์ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจังมากขึ้นในด้านที่เป็นจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งด้านที่ให้ความสนใจและมีความต้องการ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด