ญี่ปุ่นคือหุ้นส่วนระยะยาวอันดับหนึ่งของเวียดนาม

(VOVworld) - ประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย Takahashi Kyohei และนาย Nakamura Kuniharu ประธานร่วมคณะกรรมการเศรษฐกิจญี่ปุ่น-เวียดนามแห่งสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจญี่ปุ่นและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติความคิดริเริ่มร่วมเวียดนามญี่ปุ่นระยะที่ 6 ในเวียดนาม

ญี่ปุ่นคือหุ้นส่วนระยะยาวอันดับหนึ่งของเวียดนาม - ảnh 1
นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะปฏิบัติงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจญี่ปุ่น-เวียดนามแห่งสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจญี่ปุ่น หรือ Keidanren

(VOVworld) - วันที่ 23 สิงหาคม ประธานประเทศและนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย Takahashi Kyohei และนาย Nakamura Kuniharu ประธานร่วมคณะกรรมการเศรษฐกิจญี่ปุ่น-เวียดนามแห่งสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจญี่ปุ่นและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติความคิดริเริ่มร่วมเวียดนามญี่ปุ่นระยะที่ 6 ในเวียดนาม ในการนี้ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้ยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามถือญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนสำคัญอันดับแรกในระยะยาว และแสดงความประสงค์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศร่วมมือด้านการลงทุนและประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การค้า การท่องเที่ยวและแรงงาน เวียดนามกำลังปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจตามแนวทางที่โปร่งใสและเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อเอื้อให้แก่การแข่งขันอย่างเสมอภาคระหว่างบรรดาผู้ประกอบการและยืนยันว่า Keidanren คือสะพานเชื่อมเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้น
ส่วนนาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่บรรดาผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจระยะยาวในเวียดนาม โครงการลงทุนต่างๆของญี่ปุ่นได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากส่วนร่วมที่สำคัญของสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจญี่ปุ่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ภายใต้การสนับสนุนจากสหพันธ์องค์การเศรษฐกิจญี่ปุ่น จะมีกระแสการลงทุนใหม่จากญี่ปุ่นไหลเข้าเวียดนามมากขึ้นและความร่วมมือในกรอบความคิดริเริ่มเวียดนาม – ญี่ปุ่นจะได้รับการพัฒนามากขึ้น
โอกาสนี้ นาย Takahashi ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจญี่ปุ่น-เวียดนามได้เผยว่า เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก โดยได้เข้าร่วมข้อตกลงการค้าฉบับต่างๆ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ ทีพีพี ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเวียดนามจะเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับบรรดานักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนญี่ปุ่น และเผยว่า ผลสำเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เข้มแข็งของรัฐบาลและประชาชนทั้ง 2 ประเทศและการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนามมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด