ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่10และเยือนประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่7-10ตุลาคม นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการพัฒนากลไกความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นและส่วนร่วมของเวียดนามต่อกลไกความร่วมมือดังกล่าว โดยเห็นว่า ความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นได้บรรลุผลงานที่สำคัญต่างๆ

ญี่ปุ่นชื่นชมบทบาทของเวียดนามในความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น - ảnh 1 นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่น (Photo: TTXVN)

สำหรับบทบาทและส่วนร่วมของเวียดนามต่อกลไกความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น เอกอัครราชทูต เหงวียนก๊วกเกื่องได้เผยว่า เวียดนามได้ระบุโครงการต่างๆ เช่น ฟอรั่มแม่โขงสีเขียว โครงการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม น้ำสะอาดและการรับมือภัยธรรมชาติผ่านความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการกำหนดแนวทางและผลักดันความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนามและภูมิภาค  ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอย่างยืนของประเทศ เวียดนามยังส่งเสริมโครงการเชื่อมโยงในภูมิภาค การเชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระบุปัญหาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงให้กลายเป็นเนื้อหาที่สำคัญของความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่น ส่งเสริมการประสานงานระหว่างกลไกความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นกับความร่วมมือในคณะกรรมการแม่น้ำโขง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด