ญี่ปุ่นสนับสนุนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

(VOVWORLD) - กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจะร่วมกับท้องถิ่นและสถานประกอบการญี่ปุ่นสนับสนุนประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อสร้างโรงกำจัดขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งออกเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น 

คาดว่า จนถึงปี 2023 จะมีการก่อสร้างเมืองต้นแบบด้านการกำจัดขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ รวม 10 แห่งเพื่อรับมือปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางทะเลและปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าที่นับวันรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะประเทศในภูมิภาคนี้ นิยมกำจัดขยะด้วยการฝังกลบและไม่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงขยะพลาสติก ซึ่งทำให้ปัญหามลพิษทางทะเลและทางน้ำนับวันรุนแรงมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด