ตั้งและตอบกระทู้ถามในรัฐสภาควรเพิ่มการสนทนา

(VOVWorld) –  ตั้งและตอบกระทู้ถามในรัฐสภาควรเพิ่มการสนทนา
ตั้งและตอบกระทู้ถามในรัฐสภาควรเพิ่มการสนทนา - ảnh 1
ผู้แทนรัฐสภาตั้งและตอบกระทู้ถาม(Photo:tuoitre)

(VOVWorld) –  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้แทนรัฐสภาส่วนใหญ่ต่างเห็นว่า  การตั้งและตอบกระทู้ถามในกรอบของการประชุมรัฐสภาครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบ การตั้งกระทู้ถามของบรรดาผู้แทนรัฐสภาต่อรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐบาลมีความชัดเจน และบรรดารัฐมตรีได้ตอบข้อซักถามตรงประเด็นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้แทนรัฐสภาต่างให้ความสนใจ ในกระบวนการตอบกระทู้ถามของหัวหน้าหน่วยงาน๔นาย มีการเพิ่มเติมและชี้แจงของรัฐมนตรี๗นายและรองนายกรัฐมีอีก๒นายเพื่อตีความเนื้อหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้ถามมา นายเยืองจุงก๊วก ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดด่งนาย กล่าวว่า“วัตถุประสงค์ของการตั้งและตอบกระทู้ถามคือหาคำตอบในปัญหาที่เดือดร้อนในชีวิตและมาตรการแก้ไข แต่สิ่งที่สำคัญคือ หลังจากนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่า ในการประชุมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและหารือถึงปัญหาใหญ่ๆควรมีรองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นแกนหลักในนามรัฐบาลตอบกระทู้ถามและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องช่วยการตอบกระทู้ถามด้วย”   ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจยังประสบความยากลำบาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้แทนรัฐสภาก็มีความเห็นอกเห็นใจกับรัฐบาลและรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารและปัญหาที่เป็นรูปธรรมของแต่ละหน่วยงานแต่ต้องมีข้อซักถามที่ตรงปัญหาเพื่อสามารถแสวงหามาตรการแก้ไขและเพื่อทำให้ได้เช่นนี้ ควรเพิ่มเวลาตั้งและตอบกระทู้ถามหรือลดจำนวนรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องตอบกระทู้ถามในการประชุมแต่ละครั้ง นายเลญือเตี่ยน ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดกว่างจิ่ได้กล่าวว่า“ถ้ามีเวลามากขึ้นและมีเวลาสนทนาโดยตรงระหว่างผู้แทนรัฐสภาและผู้ตอบกระทู้ถามมากขึ้นก็จะดีมาก ซึ่งสนทนาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆจนได้ข้อสรุปจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ แต่น่าเสียดายที่ในการประชุมแต่ละครั้ง  การตั้งและตอบกระทู้ถามดำเนินไปแค่๒วันครึ่งเท่านั้นจึงยากที่จะสนทนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงตามความปรารถนา”  เมื่อการตั้งและตอบกระทู้ถามเสร็จสิ้นลง ท่านเหงวียนซิงหุ่งประธานรัฐสภาได้ทบทวนหน้าที่สำคัญที่แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่ถูกตั้งกระทู้ถามต้องเน้นแก้ไข แล้วรายงานความคืบหน้าในการประชุมรัฐสภาที่จะถึง รัฐสภา ผู้แทนรัฐสภาแต่ละนาย และบรรดารัฐมนตรีต่างแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในปี๒๐๑๓ให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อมีส่วนร่วมรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ปฏิบัติเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมที่รัฐสภาได้วางไว้ให้เป็นผลสำเร็จ./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด