ตั้งใจที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาเข้มแข็งยิ่งขึ้น

(VOVworld) – วันที่ 27 สิงหาคม หลังพิธีต้อนรับประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนบรูไนทั้งสองฝ่ายได้เจรจากัน  ผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันความตั้งใจที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการธำรงการเยือนระดับสูง ผลักดันการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและไว้วางใจกันมากขึ้น

(VOVworld) – วันที่ 27 สิงหาคม หลังพิธีต้อนรับประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนบรูไนทั้งสองฝ่ายได้เจรจากัน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงย้ำถึงความหมายในการเยือนบรูไนของประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง อีกทั้งแสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของเวียดนามในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ และทรงเชื่อมั่นว่า ประชาชนเวียดนามจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ “ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2016-2020” เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อสันติภาพ เสถียรภาพในภูมิภาคและโลก ส่วนท่าน เจิ่นด่ายกวาง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า การเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมเสริมสร้างและขยายสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองประเทศในเวลาที่จะถึง

ตั้งใจที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาเข้มแข็งยิ่งขึ้น - ảnh 1

ในการนี้ ผู้นำทั้งสองประเทศได้ยืนยันความตั้งใจที่จะนำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศพัฒนาอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการธำรงการเยือนระดับสูง ผลักดันการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและไว้วางใจกันมากขึ้นตลอดจนตกลงในการจัดการประชุมครั้งที่1ของคณะกรรมการร่วมมือทวิภาคีในเวียดนามเพื่อวางมาตรการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการสร้างมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น500ล้านเหรียญสหรัฐในปี2025  สำหรับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทวิภาคีก็มีความคืบหน้า ส่วนความร่วมมือในด้านอื่นๆเช่นการเกษตร สัตว์น้ำ ปิโตรเลี่ยม แรงงาน การท่องเที่ยว การศึกษา เป็นต้นยังเต็มไปด้วยศักยภาพที่ควรได้รับการผลักดัน บนพื้นฐานเจตนารมณ์ดังกล่าวผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศและบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ตลอดจนการเร่งทำการเจรจาเพื่อผลักดันการลงนามบันทึกช่วยจำในด้านแรงงานและการขนส่งทางทะเลเป็นต้น

เกี่ยวกับปัญหาระดับภูมิภาคและโลก ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะประสานความร่วมมือและสนับสนุนกันในฟอรั่มต่างๆโดยเฉพาะในกรอบอาเซียนและสหประชาชาติ ผลักดันการกระชับความร่วมมือและธำรงบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาค ทั้งสองประเทศต่างย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในทะเลตะวันออก เห็นพ้องต่อการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลตะวันออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมาย

ในวันเดียวกัน ประธานประเทศพร้อมคณะผู้แทนเวียดนามได้เยือนบริษัทก๊าซเหลว บรูไน และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ พระราชวังหลังคาทองคำ อิสตาน่า นูรูล อิมาน ที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงเป็นเจ้าภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด