ตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่แรงงาน 15,000 คน

(VOVWORLD) -สถาบันดูแลสุขภาพอาชีพและสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่แรงงานประมาณ 15,000 คนใน 10 จังหวัดและนคร

ในการขานรับวันแรงงานสากลและเดือนปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่แรงงานปี 2018 สถาบันดูแลสุขภาพอาชีพและสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนการตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่แรงงานประมาณ 15,000 คนใน 10 จังหวัดและนครที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญต่างๆ เช่น นครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่งเยือง หวิงฟุ๊ก บั๊กนิงห์และนครไฮฟอง เป็นต้น โดยจะเริ่มกิจกรรมตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่กรรมกร 1,000 คนที่กำลังทำงานในบริษัทใหญ่ๆในนครโฮจิมินห์และกรรมกรหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ 1,000 คนในเขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดด่งนาย ส่วนที่กรุงฮานอย ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะทำการตรวจรักษาโรคฟรีให้แก่แรงงาน 5,000 คน ดร.เหงียนดิ่งจูง หัวหน้าแผนกโรคจากการประกอบอาชีพของสถาบันฯเผยว่า            “เดือนปฏิบัติแห่งชาติ 2018 มีหัวข้อคือ “เป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสถานที่ทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ ทางสถาบันฯมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพของแรงงาน ดังนั้นในเดือนนี้ พวกเราจะตรวจรักษาโรคอย่างต่อเนื่องให้แก่แรงงานในบริษัทต่างๆเพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านี้วางแผนการตรวจร่างกายให้แก่แรงงานในปีต่อๆไป”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด