ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ

(VOVworld) - คณะปฏิบัติงานส่วนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิก รัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021 ที่จังหวัดกว๋างนิง กว๋างหงายและกว๋างจิ

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 16 มีนาคม คณะปฏิบัติงานส่วนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021 ที่จังหวัดกว๋างนิง กว๋างหงายและกว๋างจิ

ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ  - ảnh 1
นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาและรองประธานคณะกรรมการสสภาการเลือกตั้งแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดกว๋างนิง

ที่จังหวัดกว๋างนิง นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ชื่นชมทางการจังหวัดที่ปฏิบัติขั้นตอนต่างๆในการจัดการเลือกตั้งอย่างจริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์ ตามกฎหมายและตรงตามกำหนด รวมทั้งได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งดีเด่นที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ชนกลุ่มน้อยและศาสนาต่างๆ
ส่วนที่จังหวัดกว๋างหงาย นาย หวิ่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาและกรรมการสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้กำชับให้ทางการจังหวัดจัดทำรายชื่อชาวประมงที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กำลังออกทะเลจับปลาเพื่อคํ้าประกันสิทธิ์การเลือกตั้งให้แก่พวกเขา อีกทั้งจัดการเจรจาทางการเมืองที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนตามกฎหมายเพื่อคํ้าประกันความมีประชาธิปไตย ตลอดจนผลักดันการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์
ส่วนที่จังหวัดกว๋างจิ นาย ด่าวจ่องที กรรมการคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาและหัวหน้าคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็กแห่งรัฐสภาได้ชื่นชมการเตรียมจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด พร้อมทั้งกำชับให้ทางการจังหวัดเตรียมงานด้านบุคลากรที่มีองค์ประกอบและสัดส่วนตามข้อกำหนด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด