ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๗มีนาคม นางต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๑๔และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี๒๐๑๖-๒๐๒๑ที่จังหวัดหลางเซิน  
ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆ - ảnh 1
นางต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดหลางเซิน  
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๑๗มีนาคม นางต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๑๔และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี๒๐๑๖-๒๐๒๑ที่จังหวัดหลางเซิน  โดยชื่นชมทางการจังหวัดฯที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสภาการเลือกตั้งเกี่ยวกับงานด้านการเลือกตั้งอย่างจริงจังและทันการณ์  ทางการจังหวัดหลางเซินได้เป็นฝ่ายรุกในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานและองค์การต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป้าหมายและความหมายของการเลือกตั้ง ในการเจรจาต่างๆ  ทางการจังหวัดได้ปฏิบัติตามระเบียบการอย่างมีประชาธิปไตย เสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งดีเด่นที่เป็นสตรี ตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยและศาสนาต่างๆ เป็นต้น
ในวันเดียวกัน คณะปฏิบัติงานของรัฐสภาที่นำโดยนาย หวี่งหงอกเซิน รองประธานรัฐสภาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดบิ่งดิ๋ง  ในการนี้ นาย หวี่งหงอกเซินได้ชี้ชัดว่า ทางการจังหวัดบิ่งดิ๋งเผยแพร่งมติของส่วนกลางและรัฐสภาเกี่ยวกับงานด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการกำหนดความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง โดยเฉพาะ งานด้านบุคลากร  ในขณะเดียวกัน นาย ด่าวจ๋องที หัวหน้าคณะกรรมาธิการวัฒนธรรม การศึกษา เยาวชน ยุวชนและเด็กแห่งรัฐสภาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่๑๔และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี๒๐๑๖-๒๐๒๑ที่จังหวัดกว๋างบิ่ง  โดยกำชับให้ทางการจังหวัดเตรียมงานด้านบุคลากร รักษาความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมในระหว่างจัดการเลือกตั้ง. 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด